องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง