องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง