องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กองคลัง)


แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง