องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2567 ]11
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2567 ]12
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2567 ]11
4 ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม อบต.หัวหนอง [ 31 ม.ค. 2567 ]11
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]11
6 มาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]12
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2566 ]53
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]63
9 มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2566 ]55
10 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2566 ]69
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2566 ]65