องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]58
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]135
4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]143
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]139
6 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล [ 24 ม.ค. 2565 ]142
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]157
8 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 24 ม.ค. 2565 ]151
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ม.ค. 2565 ]143
10 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ม.ค. 2565 ]135
11 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]216
12 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2564 ]220
13 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]215
14 การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานบริหารว่างเกิน 60 วัน [ 12 ม.ค. 2564 ]185
15 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]181
16 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสว่นตำบล การสรรหาและเลือกสรรบุคคล [ 12 ม.ค. 2564 ]216