องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 -2569 [ 20 มี.ค. 2567 ]17
2 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]38
3 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]35
4 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]40
5 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]34
6 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]35
7 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]35
8 คำสั่งให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]35
9 รายงานผลการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]34
10 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]34
11 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]34
12 มอบอำนาจผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2562 ]35