องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]4
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]26
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]33
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]159
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) [ 1 มี.ค. 2565 ]119
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1) [ 1 มี.ค. 2565 ]117
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (3) [ 1 มี.ค. 2565 ]161
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4) [ 1 มี.ค. 2565 ]153
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]189