องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
การเบิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 1 - 6 ประจำปี 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]35
2 การประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]87
3 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2/2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]18
4 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อพิจารณารายงานติดตามแผน (29พ.ย.65 เวลา 09.30 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]100
5 การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (31ม.ค.66 เวลา 09.30 น.) [ 3 เม.ย. 2566 ]185
6 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]140
7 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]104
8 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2566 ]61
9 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]59
10 การประชุมสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจที่สาธารณประโยชน์ [ 7 มี.ค. 2565 ]141
11 การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการสำรวจที่สาธารณะประโยชน์ [ 14 ก.พ. 2565 ]151
12 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (66 -70) [ 20 ก.ย. 2564 ]276
13 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) [ 6 ก.ย. 2564 ]208
14 การประชาคมตำบลเพื่อพิจารณารับรถย่อยกิ่งไม้ [ 3 มี.ค. 2564 ]194
15 การประชุม คกก.พัฒนาร่วมกับประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2564 ]293
16 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]226