องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]20
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]8
3 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]13
4 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]14
5 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]10
6 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
7 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]10
8 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]34
11 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]40
12 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]40
13 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]45
14 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]46
15 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]46
16 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]46
17 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 3 ม.ค. 2566 ]42
18 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]44
19 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]156
20 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]122
21 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]114
22 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]116
23 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]146
24 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]159
25 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]169
26 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]171
27 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]174
28 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]163
29 ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]169