องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี งปม.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]195
2 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]309
3 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]275
4 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]283
5 ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม [ 30 พ.ย. 542 ]262
6 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 30 พ.ย. 542 ]265
7 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 30 พ.ย. 542 ]266