องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]14
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]13
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4/2566 [ 13 ธ.ค. 2566 ]11
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]56
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]49
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 7 มี.ค. 2566 ]75
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 7 มี.ค. 2566 ]53
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 7 มี.ค. 2566 ]58
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 7 มี.ค. 2566 ]59
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]50
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) [ 6 ม.ค. 2566 ]68
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 [ 24 มิ.ย. 2565 ]52
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 [ 24 มิ.ย. 2565 ]53
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 3 ม.ค. 2565 ]223
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 3 ม.ค. 2565 ]48
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 3 ม.ค. 2565 ]49
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 3 ม.ค. 2565 ]52
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 3 ม.ค. 2565 ]53
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 3 ม.ค. 2565 ]49
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2565 ]55
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2565 ]60
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 1 ม.ค. 2565 ]204
24 ปกแผน [ 3 มี.ค. 2564 ]286
25 ประกาศใช้แผน [ 3 มี.ค. 2564 ]308
26 ส่วนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2564 ]270
27 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]254
28 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]287
29 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]249
30 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]251
31 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]252
32 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]242
33 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]287
34 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]255
35 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]254
36 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]255
37 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]291
38 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]255
39 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]253
40 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]252
41 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]263
42 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]247
43 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]220
44 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]214
45 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]202
46 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]200
47 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]210
48 ส่วนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2564 ]200
49 ส่วนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2564 ]203
50 ส่วนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]203
51 คำนำ/สารบัญ [ 3 มี.ค. 2564 ]213
52 ปกแผน [ 3 มี.ค. 2564 ]211