องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


อบต.หัวหนองดำเนินการจัดทำโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  13  เมษายน  2561  โดยมี  ท่านธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอบ้านไผ่  เป็นผู้มอบ
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10