องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการขยะ และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองนำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  หลักสูตร  “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการขยะ  และศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561” ณ  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  ระหว่างวันที่  15-18  มีนาคม  2561
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10