องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์)ประจำปีงบประมาณ2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(หัวหนองสัมพันธ์)ประจำปีงบประมาณ2561 ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2561  นำโดยนายสมทรรศน์  หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ท่านปลัดอุไรรัตน์ บุตรตะกะ พร้อมทั้งพนักงานส่วนตำบลหัวหนองทุกคน และสมาชิก อบต.หัวหนอง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว 
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10