องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ2561 ในวันที่13 เมษายน 2561
นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และท่านปลัดอุไรรัตน์ บุตรตะกะ  ปลัด อบต.หัวหนอง สมาชิก อบต.หัวหนอง และพนักงาน และ ลูกจ้าง อบต.หัวหนองทุกคน โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมทั้งนางพรรณวดี รอดงาม  นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10