องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมจริยธรรม อบต.หัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2560


อบต.หัวหนอง  ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  "ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และความสามัคคี  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560"  ระหว่างวันที่  27-28  เมษายน  2560  ณ  อรุณธรรมสถานในสำนักฆราชูปถัมภ์  ศูนย์การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  จ.ชัยภูมิ  โดยมีพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมฝึกอบรม
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10