องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี ๒๕๕๙


อบต.หัวหนอง  ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประจำปี  ๒๕๕๙  เนื่องในวันวิสาขบูชา    ขึ้น  ในวันศุกร์  ที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   กิจกรรม  ประชาชนทั่วไป  ข้าราชการ  ตำบลหัวหนองร่วมฟังธรรมเทศนา  เวียนเทียนร่วมกัน  ณ  พุทธสถานลานธรรมเมืองไผ่  บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว  ตำบลหัวหนอง  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น
2024-07-08
2024-07-02
2024-06-20
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13