องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567


          วันจันทร์ที่ 13  พฤษภาคม   2567   เวลา  09.30  น.  นำโดยนายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงาน เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองสมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2567 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10