องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)


วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.หัวหนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม อบต.หัวหนอง

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27