องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6


วันที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดยนายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงาน เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จัดประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน สำหรับนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2567) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนไผ่ หมู่6
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27