องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1


              วันที่  20  มีนาคม  2567  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารตำบลหัวหนอง นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงาน  เเละพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  จัดประชาคมท้องถิ่นหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการของประชาชน  สำหรับนำมาจัดทำโครงการ/กิจกรรม  เพื่อบรรจุในเเผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2567 - 2570)  ฉบับทบทวน  ครั้งที่ 1/2567  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลหัวหนอง  หมู่ที่ 1

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27