องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต เเละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประนมาณ พ.ศ.2567


   ในวัน ศุกร์ที่  15  มีนาคม  2567  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทรุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ณ  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-09
2024-04-01
2024-03-27