องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นช่วงเทศกาล วันสงกรานต์


นำโดย  นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  และประชาชนชาวตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นเทศกาลวันสงกรานต์  ในวันที่  12  เมษายน  2566  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งในสังคม





2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10