องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรใน(โครงการกิจกรรมยกย่องเเละเชิดชูเกียรติ  เเก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่  จ.ขอนเเก่น

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-20
2024-01-19
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-22