องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  นำโดยนายก สมศักดิ์ มาซา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภุมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง (กิจกรรม "โตไปไม่โกง") ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566        ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-05
2024-01-20
2024-01-19
2024-01-11
2024-01-08
2023-12-22