องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น


วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสมศักดิ์ มาซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับกองช่างดำเนินการควบคุมกำกับดูแลโครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ณ. บ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายสหภาพ เมืองสินธ์ุ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนเเก่น

2023-10-16
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-24
2023-08-17
2023-07-26