องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม


วันที่ 16 ตุลาคม 2563 งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสนวนวารีพัฒนาราม ท่านนายก สมทรรศน์ หมื่นแก้ว ได้อธิบายความเป็นมาของ ภาพเขียน ให้ ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของภาพเขียนที่หาดูยากในปัจจุบันนี้
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10