องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ช่วงเย็น วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เวลา 18.30 น.

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10