องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดย นาย รุจน์ รังษี เป็นประธานในพิธี


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดย นาย รุจน์ รังษี เป็นประธานในพิธี โดยมีท่าน สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เป็นเจ้าภาพในงานปลูกป่าครั้งนี้ด้วย
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10