องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการ เยาวชนวัยใส ใส่ใจสังคม


โครงการ เยาวชนวัยใส ใส่ใจสังคม

นำโดย นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง และคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ข้าราชการ,พนักงาน อบต.หัวหนอง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ เยาวชนวัยใส ใส่ใจสังคม ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10