องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านประกอบ ปรีพูล สาธารณสุข อำเภอบ้านไผ่


วันที่ 21 กันยายน 2563 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายก อบต.หัวหนอง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านประกอบ ปรีพูล สาธารณสุข อำเภอบ้านไผ่ เนื่องด้วยงานเกษียณอายุราชการโดยมีท่านผู้ช่วยสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบรูปภาพพระเจ้าใหญ่ผือบัง เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10