องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


สำนักปลัด งานนโยบายและแผน


สำนักปลัด​ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้จัดโครงการกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ​ 2563​ ในวันจันทร์ ที่​14 กันยายน​ 2563​ เวลา 09.30 น. ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10