องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมเพิ่มความรู้สู่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563


โครงการอบรมเพิ่มความรู้สู่ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563 เป็นโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้ชุมชนได้เรียนรู้รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นการช่วยลดขยะต้นทางของครัวเรือน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน 
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10