องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผมกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมเปิดโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผมกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10