องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับประชาชนเขตพื้นที่ตำบลที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ โดยมอบผ่านตัวแทนของตำบล ตำบลละ 4 คน


วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เข้าร่วมรับมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับประชาชนเขตพื้นที่ตำบลที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ โดยมอบผ่านตัวแทนของตำบล ตำบลละ 4 คนโดยมีนายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 10 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบ ณ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10