องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้มอบเช็คเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจำนวน 8 ราย ที่ประสบภัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น


วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง นำโดยนายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้มอบเช็คเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจำนวน 8 ราย ที่ประสบภัยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-05-31
2024-05-24
2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-26
2024-04-24
2024-04-11
2024-04-10