องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
องค์กรการเรียนรู้
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 พระราชบัญญัติบัตรประชาชน [ 16 ส.ค. 2559 ]193
22 พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล [ 12 เม.ย. 2559 ]229
23 การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง) [ 5 ก.พ. 2559 ]218
24 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 5 ก.พ. 2559 ]173
25 แผนการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 4 ก.พ. 2559 ]169
26 สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 4 ก.พ. 2559 ]183
27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 30 ม.ค. 2559 ]167
28 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 5 ม.ค. 2559 ]163
29 วันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2558 ]167
 
|1หน้า 2