องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ปก) [ 29 มี.ค. 2565 ]84
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (มิติที่ 2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ [ 29 มี.ค. 2565 ]87
3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทสรุปผู้บริหาร) [ 29 มี.ค. 2565 ]107
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (คำนำ) [ 29 มี.ค. 2565 ]78
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (สารบัญ) [ 29 มี.ค. 2565 ]88
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่1 บทนำ) [ 29 มี.ค. 2565 ]110
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป) [ 29 มี.ค. 2565 ]87
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ) [ 29 มี.ค. 2565 ]106
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล) [ 29 มี.ค. 2565 ]88
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บทที่ 5 สรุปอภิปรายงานผล) [ 29 มี.ค. 2565 ]87
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (บรรณานุกรม) [ 29 มี.ค. 2565 ]109
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ภาคผนวก) [ 29 มี.ค. 2565 ]78
13 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (แบบสอบถาม) [ 29 มี.ค. 2565 ]87
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 (ภาพลงพื้นที่) [ 29 มี.ค. 2565 ]93
15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]84
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]122
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]130