องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง