องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง