องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง