องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง