องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง