องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง