องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง