องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง