องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565 - 2568)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565 - 2568)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง