องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง