องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง