องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง